barlyşdyrmak bar‧lyş‧dyr‧mak işlik

 1. Iki tarapy ylalaşdyrmak, ýaraşdyrmak.

  • Küle girrigi öz gyzy hem giýewisi bilen barlyşdyryp, öýlerine gitdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Iki tarapy hem razy etmek, razylaşdyrmak.

  • Araçylar dükançylar bilen olaryň arasyny barlyşdyrmakdan ýa-da olaryň gabaraly zatlaryny göterişmekden muzd alýardylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Birleşdirip bir ugra gönükdirmek, birleşdirmek.


Duş gelýän formalary
 • barlyşdyran
 • barlyşdyrjak
 • barlyşdyrmak
 • barlyşdyrmakdan
 • barlyşdyryp
 • barlyşdyrypdy
 • barlyşdyrypdym