barlatmak bar‧lat‧mak işlik

[ba:rlatmak]

 1. Barlag işini geçirtmek, bir zadyň dogrulygyny anyklatmak.

 2. Sylag etdirmek, synap gördürmek.

 3. Gözden geçirtmek, agtartmak, sermeläp gördürmek.

  • Gijelikde ýylbyr ýaly çyrlatdy, Tokaýlary, jeňňelleri barlatdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işini geçirtmek, derňetmek.

  • Garabogaz kölüni alymlara barlatdylar. Syrkawyň ganyny barlatdylar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem barlatmak - barladýar, barladar, barladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • barladaýsam
 • barladyp
 • barladýar
 • barladýarlar
 • barlatdy
 • barlatdylar
 • barlatdym
 • barlatjak
 • barlatmaga
 • barlatmagy
 • barlatmak
 • barlatman