barlanmak işlik

[ba:rlanmak]

 1. Derňew geçirilmek, derňelmek.

  • Biziň sektorymyzyň ýanwar hem fewral aýlarynda eden işi barlandy.

 2. Synag edilmek, synalyp görülmek.

 3. Gözden geçirilmek, agtarylmak, sermelenip görülmek.

  • Olaryň öýi barlandy.

 4. Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işi geçirilmek, derňelmek.


Duş gelýän formalary
 • barlanan
 • barlananda
 • barlanandan
 • barlanandygyny
 • barlananlygy
 • barlanany
 • barlananynda
 • barlanar
 • barlandy
 • barlandygy
 • barlandygyna
 • barlandygyny
 • barlanjak
 • barlanlarynda
 • barlanlaryndan
 • barlanma
 • barlanmady
 • barlanmadyk
 • barlanmaga
 • barlanmagy
 • barlanmagydyr
 • barlanmagyna
 • barlanmagyny
 • barlanmagynyň
 • barlanmak
 • barlanmaly
 • barlanmalydyr
 • barlanmaýarlar
 • barlanyp
 • barlanypdyr
 • barlanýan
 • barlanýandygy
 • barlanýandygyny
 • barlanýanlara
 • barlanýanyň
 • barlanýança
 • barlanýar
 • barlanýarlar