barlaşmak işlik

[ba:rlaşmak]

Birine bir zady barlamaga derňäp görmäge, gözegçilik geçirmäge, agtaryşdyrmaga, sylag etmäge kömekleşmek.


Duş gelýän formalary
  • barlaşdyr
  • barlaşmaga
  • barlaşmak
  • barlaşyň