barha

[barha:]

Gitdikçe, bardykça, günsaýyn, gün-günden.

  • Çeper höwesjeňleriň işi barha gowulanyp başlady. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Märekäniň göwni barha göçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Barha güýçlenip barýan ýel olary howsala salypdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)