bardy-geldi

Belki, eger, megerem.

  • Bardy-geldi bir işigaýtgynçylyk bolaýanda-da, gallasyzlykdan, açlykdan beter belaň üstünden barman -- diýip düşündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)