barabar sypat

Başga bir zat bilen deň, deň derejede bolan, başga bir zada laýyk, muwapyk, deň bolan.

  • Liseý okuwçylary alty ýyl içinde uniwersitet bilimine barabar doly umumy bilim almalydylar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)