bar1

[ba:r]

  1. Biriniň ýa-da bir zadyň bolmagyny aňladýan söz.

    • Garaberdi, obanyň içine aýlan, kim bar, kim ýok, derrew bilip gel! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bir zadyň bardygyna gaýtargy berlende ulanylýan jogap sözi-.

    • Kitabyň barmy? -- Bar.

bar bol

«Arma» diýlende berilýän jogap.

  • Bar bol, Hesel eje, özüňiz hem armaň-da. (D. Agammmedow, Goşgular we Pesalar)

bar1 at

Köplenç dik durlup iýlip-içilýän kiçijik restoran.

bar2

[ba:r]

Ähli, hemme, bütin.

  • Gudok bar güýji bilen turbasyn ýaryp barýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Işlerimiziň bary düzeldi.

bar3

Atmosfera basyşynyň birligi.