bap1

[ba:p]

Eserdäki esasy bölümler.

  • Kanunymyzyň her baby, Bagt hakynda söz açýar. (R. Seýidow, Bagtlylar)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bap - babym, babyň.

bap2

[ba:p]

Laýyk, mynasyp, kybap.

  • Onuň köp häsiýetleri Morozyňky bilen bap gelmeýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bap - babym, babyň.