balet ba‧let

  1. Sungat termini Sahnada oýnalýan tans sungaty.

  2. Diňe tans etmek we üm hereketi arkaly ýerine ýetirilýän sazly teatral oýun.

    • Bu gün Türkmen döwlet we opera we balet teatry nebitçileriň medeniýet öýünde «Aldar köse» baletini goýýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • baletde
  • baleti
  • baletimize
  • baletini
  • baletiň
  • baletler