baldak

Botanika Ösümligiň şaha ýaýradýan esasy bölegi.

 • Ol aýlanyp ýörkä, ekinleriň baldagyna çyrmaşan çyrmaşygyň pete-pet üstünden geläýse nätjek. («Tokmak» žurnaly)

 • Gülälekleriň diňe baldaklary somalyşyp galypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baldak - baldagy.


Duş gelýän formalary
 • baldaga
 • baldagy
 • baldagyn
 • baldagyna
 • baldagynda
 • baldagyndan
 • baldagyny
 • baldagynyň
 • baldagynyňky
 • baldagyň
 • baldakda
 • baldakdaky
 • baldakdan
 • baldakdyr
 • baldaklar
 • baldaklara
 • baldaklarda
 • baldaklardan
 • baldaklary
 • baldaklaryna
 • baldaklarynda
 • baldaklaryndaky
 • baldaklaryndan
 • baldaklaryny
 • baldaklarynyň
 • baldaklaryň
 • baldakly
 • baldaklylary
 • baldaksyz