balçylyk

Oba hojalygynyň bal arylaryny köpeltmek işi bilen meşgullanýan pudagy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem balçylyk - balçylygy.


Duş gelýän formalary
  • balçylyga