bakylmak işlik

Semretmek maksady bilen iýmitlendirilmek, idedilmek.

  • Bu meýdanda bakylýan semiz sygyrlar gök tolkunlaryň arasynda ýüzüp ýörene meňzeýärdi. (N. Jumaýew, Ak Derek)