bakylmak ba‧kyl‧mak işlik

Semretmek maksady bilen iýmitlendirilmek, idedilmek.

 • Bu meýdanda bakylýan semiz sygyrlar gök tolkunlaryň arasynda ýüzüp ýörene meňzeýärdi. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • bakylan
 • bakylanda
 • bakylandan
 • bakylardan
 • bakylardy
 • bakyljak
 • bakylma
 • bakylmaga
 • bakylmagy
 • bakylmagyny
 • bakylmagynyň
 • bakylmak
 • bakylmaly
 • bakylmasa
 • bakylmaz
 • bakylmaýar
 • bakylsa
 • bakylyp
 • bakylypdyr
 • bakylýan
 • bakylýanyny
 • bakylýar
 • bakylýardy
 • bakylýarlar