bakteriolog bak‧te‧rio‧log

Bakteriologiýadan spesialist.