baja ba‧ja

[ba:ja]

Çaýyr we ş. m. otlaryň ownuk kökleri bilen örtülen ýeriň üstki gatlagy, depilende dargamaýan çaýyrly kesek bölegi.

  • Ýaňy iki ädim ädende, bajaga büdräp ýykyldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýabyň içindäki bajaklary we böwürslenleri hiç zat goýman aýralyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • bajaňa