bahanalamak işlik

Bir zady bahana etmek, ýerliksiz sebäp, delil görkezmek.

  • Giçde-girimde mekdep bahanalap çykanyňy görsem, toýnagyňy gyraryn. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)