bahanalamak ba‧ha‧na‧la‧mak işlik

Bir zady bahana etmek, ýerliksiz sebäp, delil görkezmek.

  • Giçde-girimde mekdep bahanalap çykanyňy görsem, toýnagyňy gyraryn. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • bahanalabam
  • bahanalamak
  • bahanalan
  • bahanalap
  • bahanalar
  • bahanalara
  • bahanalary
  • bahanalaryny