bahaly ba‧ha‧ly sypat

 1. Bahasy gymmat, gymmatbaha.

  • Generalyň itleri gymmat bahaly tohum itler, munuň bolsa nämedigini şeýtan bilsin! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Olary gymmat bahaly daşlardan ýasalan zatlardan doldurypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Gowy, gymmatly, gerekli, möhüm.

  • Gyzyklanýan hojalyklar üçin ykdysady peýdanyň doly bahaly hasabyny ýöretmek talap edilýär.


Duş gelýän formalary
 • bahala
 • bahalady
 • bahalylary
 • bahalylygy
 • bahalylygyna
 • bahalylygyny
 • bahalysyny