bahaly sypat

  1. Bahasy gymmat, gymmatbaha.

    • Generalyň itleri gymmat bahaly tohum itler, munuň bolsa nämedigini şeýtan bilsin! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

    • Olary gymmat bahaly daşlardan ýasalan zatlardan doldurypdyrlar. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Gowy, gymmatly, gerekli, möhüm.

    • Gyzyklanýan hojalyklar üçin ykdysady peýdanyň doly bahaly hasabyny ýöretmek talap edilýär.