bagyrybermek işlik

[ba:gyrybermek]

  1. Gygyryp ses edibermek.

    • Ýanyna baranlarynda, ýagyr düýe bagyryberdi.

  2. Göçme manyda Gygyryp zeýrenibermek, aglabermek.

    • Nädersiň, agzyny göge tutup bagyryberse! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ol gyssanjyna bagyryberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)