bagyryşmak işlik

[ba:gyryşmak]

  1. Gaty ses bilen gygyryşmak.

  2. Göçme manyda Birnäçe bolup närazylyk bildirmek, zeýrenişmek, aglaşmak.

    • Şuňa meňzeş baýar adamyny henize çenli gören däldiris -- diýip bagyryşýarlar. («Tokmak» žurnaly)