bagyryşmak ba‧gy‧ryş‧mak işlik

[ba:gyryşmak]

  1. Gaty ses bilen gygyryşmak.

  2. Göçme manyda Birnäçe bolup närazylyk bildirmek, zeýrenişmek, aglaşmak.

    • Şuňa meňzeş baýar adamyny henize çenli gören däldiris -- diýip bagyryşýarlar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • bagyryşmaga
  • bagyryşmak
  • bagyryşyp
  • bagyryşýarlar