bagyşlanmak ba‧gyş‧lan‧mak işlik

 1. Biriniň günäsi ötülmek.

 2. Peşgeş berilmek, sylag hökmünde berilmek.

 3. Bir zadyň ýa-da biriniň şanyna, hormatyna bagyş edilmek, niýetlenmek.


Duş gelýän formalary
 • bagyşlanan
 • bagyşlanandygy
 • bagyşlanandygyny
 • bagyşlanandyklary
 • bagyşlanandyr
 • bagyşlananmy
 • bagyşlanar
 • bagyşlandy
 • bagyşlandygynyň
 • bagyşlandyr
 • bagyşlanmagy
 • bagyşlanmagyny
 • bagyşlanmajagyny
 • bagyşlanmak
 • bagyşlanmaly
 • bagyşlansyn
 • bagyşlanyp
 • bagyşlanypdy
 • bagyşlanypdyr
 • bagyşlanýan
 • bagyşlanýandygyna
 • bagyşlanýandyr
 • bagyşlanýanyna
 • bagyşlanýar
 • bagyşlanýardy