bagyşlanmak işlik

  1. Biriniň günäsi ötülmek.

  2. Peşgeş berilmek, sylag hökmünde berilmek.

  3. Bir zadyň ýa-da biriniň şanyna, hormatyna bagyş edilmek, niýetlenmek.