bagyşbag ba‧gyş‧bag

[bagyşba:g]

Üzügiň aşagyndaky baglar (gara öý hakynda).

  • Ýaňy arkaýynlanypdyk, birden «bagyşbagy üzüldi, ýolbagy gyryldy» diýip, heleý dady-perýat etmäge başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • bagyşbagy