baglylyk at

[ba:glylyk]

  1. Birine, bir ýagdaýa, hadysa, sebäbe bagly bolmaklyk, garaşlylyk.

  2. Biri-biri bilen baglanyşykda, gatnaşykda bolmaklyk, degişiklik.

    • Obýektiw dünýäniň hemme zatlary, hadysalar ählumumy aragatnaşykda we özara baglylykda bolýarlar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baglylyk - baglylygy.