baglylyk bag‧ly‧lyk at

[ba:glylyk]

 1. Birine, bir ýagdaýa, hadysa, sebäbe bagly bolmaklyk, garaşlylyk.

 2. Biri-biri bilen baglanyşykda, gatnaşykda bolmaklyk, degişiklik.

  • Obýektiw dünýäniň hemme zatlary, hadysalar ählumumy aragatnaşykda we özara baglylykda bolýarlar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baglylyk - baglylygy.


Duş gelýän formalary
 • baglylyga
 • baglylygy
 • baglylygyna
 • baglylygynda
 • baglylygyndadyr
 • baglylygyndan
 • baglylygyny
 • baglylygynyň
 • baglylygyň
 • baglylygyňy
 • baglylyk-da
 • baglylykda
 • baglylykdadyr
 • baglylykdaky
 • baglylykdan
 • baglylyklaryny
 • baglylykly