baglatmak bag‧lat‧mak işlik

[ba:glatmak]

 1. Daňdyryp berkitdirmek, daňdyrmak.

  • Mallary gazyga baglatmak.

 2. Bogduryp berkitdirmek, bogdurmak.

  • Çemen baglatmak.

 3. Gulplatmak, ýapdyrmak (gapy, sandyk we ş. m. hakynda).

  • Dükany baglatmak.

 4. Öňüni aldyrmak, öňüni bekletmek, öňüni tutdurmak.

  • Böwedi baglatmak. Suwuň böwsen ýerini baglatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem baglatmak - bagladýar, bagladar, bagladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • bagladan
 • bagladyp
 • baglatmak