baglanmak işlik

[ba:glanmak]

 1. Daňlyp berkidilmek daňlyp goýulmak.

  • Düýeleriň hemmesi baglandy.

 2. Boglup daňylmak bogulmak.

  • Bede desseleri baglanypdyr.

 3. Ýapylan bolmak, ýapylmak, gulplanmak. Çörek dükany eýýäm baglanypdyr.

 4. Öňi alynmak, öňi ýapylmak, öňi tutulmak, beklenmek.

  • Gaçynyň ýykylan ýeri baglandy. Böwet baglandy.

 5. Göçme manyda Bent bolmak, bendiwan bolmak.