baglaşmak işlik

[ba:glaşmak]

  1. Birine bir zady daňyşmak, daňmaga kömekleşmek (ulag, gap-gaç we ş. m. hakynda).

  2. Iki tarapyň razylygy boýunça gazanylan ylalaşyk şertnamasyna gol çekip etmek.

    • Taýpa ýygnagy ýaraşyk baglaşypdyr. (Gadymy Dünýä Taryhy)