bagana

Täze doglan ýaşajyk guzynyň buýraly derisi.

  • Bagana bejerýän aýallar öz işlerine türgenleşipdirler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bagana telpegini çykaryp, garyny silkdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)