bagaž

  1. Ýolagçynyň ýany bilen alyp gidýän ýa-da ulag bilen iberýän ýüki.

  2. Göçme manyda Biriniň bilim derejesi.

    • Ol özüniň köne bagažyna daýanýardy.