bag-bakjalyk bag-bak‧ja‧lyk

[ba:g-bakjalyk]

Bag-bakja ekilen ýerler, bag hem bossan ekilen ýerler, bag-bossanlyk.

  • Ýüregim bag-bakjalygy isleýär. Bag-bakjalygyň aňyrsyna göz ýetmez. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bag-bakjalyk - bag-bakjalygy.