bagşyçylyk

Bagşynyň käri, bagşylyk seneti.

  • Ön bäş ýyl bagşyçylyk etdim, hiç kimde şeýle ses ýokdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Horaz bagşy ýetmiş ýaşa golaý ömrüniň agramyny bagşyçylyk bilen geçiripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bagşyçylyk - bagşyçylygy.