babatda ba‧bat‧da

[ba:batda]

«Barada, hakda, dogruda, babatynda, taýdan, tarapdan» diýen ýaly poslelog.

  • Bu babatda oňa telim gezek aýdypdyrlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Meret her babatda mekdebi üstünlikli gutardy.


Duş gelýän formalary
  • babatda-da
  • babatdada
  • babatdady
  • babatdadyr