başynda

  1. Bir işiň üstünde, bir ýolbaşçylyk işinde.

    • Institutyň başynda direktor durýar.

  2. Bir wakanyň, hereketiň ilkinji başlan döwründe, birinji pursatynda.

  3. Bir zadyň üstünde, ýanynda, daşynda, töwereginde.

    • Çary aganyň başynda aýlanyp ýördi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)