başarjaňlyk

Işi oňaryp bilijilik, ugur tapyjylyk, ukyplylyk, gaýratlylyk.

  • Durmuş hem göreş tejribesi onda uly başarjaňlyk emele getiripdi. (M. Ibrnahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başarjaňlyk - başarjaňlygy.