başagaýlyk

Özüňi ýitirmeklik, bir iş bilen hars urup ýörmeklik, aljyraňňylyk.

  • Aşyr şol başagaýlygyň sebäbini soň bilip galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başagaýlyk - başagaýlygy.