baýram

Bir ajaýyp wakanyň şanyna, ýadygärligine bagyşlanyp, döwlet tarapyndan iş güni däl diýlip bellenen dabaraly geçirilýän gün.