baýnamak işlik

Bol-elinlikde döwran sürmek, keýpi-sapada ýaşamak, hezil etmek.

  • Onuň gudratyna şek ýetiren adamlar hiç mahal baýnamazdylar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)