büzmek işlik

Sapak geçirip ýa-da sapagy dartyp ýygyrmak.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem büzmek - büzdüm, büzdüň, büzüpdir.