bürenmek işlik

  1. Bir zat bilen örtünmek, ýapynmak.

    • Aşgabat bürendi gök begres baga. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Şunuň ýaly ýakymly säher çagynda ýorgana bürenip ýatmak bolarmy diýsene! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Başa bürenjek atynmak.