bürenjek

Aýallaryň başyna atynýan çabydy.

  • Bürenjek hem atynypdyr, aýagynda gara paşmak. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürenjek - bürenjegi.