büremek işlik

  1. Bir zadyň üstüni, daş-töweregini görünmez ýaly edip örtmek.

    • Ol ýerde giň ýoly baglar büreýärdi.

  2. Başa bürenjek atmak, başyny örtmek.