bürelmek işlik

Bir zadyň üsti örtülmek, bir zat bilen ýüzi ýapylmak, gerilmek.

  • Ozalky wagtda aýal-gyzlaryň elmydama bürelgidi ýüzleri. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Kiçijik ak mata onuň aýaklaryna, bedeniniň üstüne bürelipdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)