bürünç1

Mis bilen galaýyndan emele gelýän metal.

  • Şkaflaryň üstünde bürünçden ýasalan býust bardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Ýazbibi sary bürünç semewary getirip, stoluň üstünde goýdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürünç - bürünji.

bürünç2

Botanika seret tüwi

  • Atyň kişmiş iýermi, bürünç iýermi, bürünç iýermi? («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bürünç - bürünji.