bürüşdirmek işlik

  1. Ýygyrmak, çytmak.

    • Ol çogdam gaşlaryny bürüşdirip, esli saklandy. («Kolhoz günleri»)

  2. Bedeniň bir ýerini ýa-da bir zady oda ýa-da gaýnan suwa ýakyp çürüşdirmek.

    • Ädigimi oda bürüşdirdim.