bükgüldi

Ýürek urma, aladaly ýagdaý, ynjalyksyzlyk.

ýürege bükgüldi gitmek

seret ýürek1

  • Oglanlaryň ýüregine bükgildi gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)