büýli

Düýäniň burnundan geçirilýän ujy epenekli agaç.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem büýli - büýlüde, büýlüler, büýlüsi.