böwsülmek işlik

  1. Bir zat ýarylyp bölünmek.

    • Çöllügiň bir ýerinde ýeriň gabygy böwsülmelidir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýykylmak, deşilmek (suw böwedi hakda).

    • Ol böwsülen ýeri beklemek mümkin däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Bir ýeriň böwedi böwsülse beýleki bir ýer gark bolýar! (M. Gorkiý, Ene)