böwrek

Anatomiýa Oňurgalylarda peşew bölüp çykarýan organ.

  • Kömürturşy gazyndan başga bölüp çykaryş organlary-böwrekler arkaly bedeninden çykýan başga maddalar hem gana girýär. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

  • Bularyň goňşularynyň düýesi tiz böwrek keselinden ölüpdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem böwrek - böwregi.

böwregi bökmek

Begenji içine sygman, keýpi kök bolmak.

böwregi ýarylmak

Gahary gelmek, gyzma bolmak.

  • Sen ýaly bilimlem görlüpdir-le, ne beýle böwregiň ýarylyberdi. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)