böwetlenmek bö‧wet‧len‧mek işlik

  1. Suwuň öňüne böwet edilmek, böwet basylmak.

  2. Päsgel berilmek, kynçylyk döredilmek.


Duş gelýän formalary
  • böwetlenen
  • böwetlenmegi
  • böwetlenmek
  • böwetlenmäniň
  • böwetlenýär