böwetlemek işlik

  1. Suwuň öňüne böwet etmek, böwet basmak.

    • Suwuň öňüni açmak aňsat, ony saklamak, böwetlemek kyn.

  2. Päsgel bermek, kynçylyk döretmek.