böwemek bö‧we‧mek işlik

Böwet bolmak, öňüne päsgel bolmak, öňüni tutmak.

  • Annatäçiň öňüni bir zat böwen ýaly, onuň aýagy öňe ädilmedi.


Duş gelýän formalary
  • böwedi
  • böwedim
  • böwediň