böwşeňlemek işlik

Boşlag bolmak, boşamak, ýumşamak.